Avansert søk


Fram buss i Ålesund Foto_ Terje Aamodt

7. Opplæring

Opplæring illustrasjonsfigur

Her er det laga ein oversikt over dei personane som har gjennomført og som skal gjennomføre HMS-opplæring

UPA skole

Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) tek imot ungdommar frå Møre og Romsdal fylke i alderen 12 til 18 år. Medan dei er her, er dei elevar ved UPA skole.

Rutine for å bestille, fakturere og utgiftsføre bedriftshelsetenester frå Stamina Helse

Vi har oppdatert rutinene for bestilling, fakturering og utgiftsføring av bedriftshelsetenester. Dette har vi sett i samanhang med at dei ulike driftseiningane skal utarbeide årlege periodeplanar for BHT.

Les meir