Avansert søk


Vinneraget "meget oppegående"

Prosjekt Campus Kristiansund

Campus Kristiansund (CKSU) skal bli ein felles arena for høgare utdanning, forsking og innovasjon på Nordmøre. CKSU skal stå ferdig i 2022 i sentrum av Kristiansund, med midlertidig etablering frå 2020.

Kontaktinfo

Geilebergveien 26

6016 Ålesund

Tlf: 70 10 67 50

E-mail: upaskole@helse-mr.no

Les meir

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging i arbeidslivet

Den 28. november 2017 arrangerte personalseksjonen ein fagdag om rusmiddelførebygging for 32 deltakarar. Presentasjonane er lagt i høgremargen på denne nettsida.

Les meir

Temadag om dei nødvendige og vanskelege samtalane

Den 29. november arrangerte personalseksjonen eit kurs med fokus på planlegging, gjennomføring og oppfølging av nødvendige og vanskelege samtalar.  Kursleiar denne dagen var psykolog Roar Eriksen.

Les meir