Avansert søk


Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging i arbeidslivet

Den 28. november 2017 arrangerte personalseksjonen ein fagdag om rusmiddelførebygging for 32 deltakarar. Presentasjonane er lagt i høgremargen på denne nettsida.

Les meir

Temadag om dei nødvendige og vanskelege samtalane

Den 29. november arrangerte personalseksjonen eit kurs med fokus på planlegging, gjennomføring og oppfølging av nødvendige og vanskelege samtalar.  Kursleiar denne dagen var psykolog Roar Eriksen.

Les meir

Fram buss i Ålesund Foto_ Terje Aamodt

7. Opplæring

Opplæring illustrasjonsfigur

Her er det laga ein oversikt over dei personane som har gjennomført og som skal gjennomføre HMS-opplæring

UPA skole

Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) tek imot ungdommar frå Møre og Romsdal fylke i alderen 12 til 18 år. Medan dei er her, er dei elevar ved UPA skole.