Avansert søk


Vidaregåande skolar

Vidaregåande opplæring er det største einskilde tenesteområdet til Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylket si samla ramme er på ca 1.300 millionar kroner. Sektoren har om lag 2000 tilsette.

Banner med bilder av elever
 
 

Fylkeskommunen støttar nytt metodeverk for berekraftige forretningsmodellar

Bedrifter som er på jakt etter nye måtar å gjere berekraft til eit konkurransefortrinn etterlyser meir kunnskap. ProtoMore Kunnskapspark har tatt utfordringa og skal utvikle nytt metodeverk.

Les meir

FNs berekraftsmål

Ungdomspanelet klar for ny sesong

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal kjem til helga saman til oppstartseminar i Halsa. Under samlinga drøftar ein dei viktigaste ungdomssakene i året som kjem og gjer seg betre kjent med fylkeskommunen, politiske utval og prosessar. 

Les meir