Avansert søk


Sunnmøre: seminar om posisjonering

Ein tydeleg posisjon i marknaden er gull verd. hoppid.no kontora på Sunnmøre inviterer til spennande seminar 14. september.

Les meir

Miljøretur UB kåra til fylkes beste ungdomsbedrift

Miljøretur UB fra Romsdal videregående skole vart kåra til fylkets Beste Ungdomsbedrift i 2012 på fylkesmessa i Kristiansund i går.

Les meir

Idégnist-kurs

Bruk kreative metodar til å utvikle forretningsideen din! 10. - 11. mai blir det idégnistkurs på Melchiorgarden i Norddal. 

Les meir

Ny giv i bygda?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal lyser no ut midlar til bygdemobiliseringsprosjekt.

Les meir

Kvinneleg gründer og svolten på suksess?

Bli med på Kvinnovasjon Vekst, eit skreddarsydd tilbod for etablerarar med ambisjonar og potensiale for vekst. Søknadsfrist 15. desember.

Les meir

Kurs: Skaff deg styrekompetanse

Ønsker du å bygge eit unikt nettverk med tilgang på erfaringar og kompetanse som grunnlag for å gjere godt styrearbeid? Kurs i regi av Innovasjon Norge i samarbeid med BI, med samling i Ålesund og Molde i mars/april. Påmelding innan 5. februar.

Les meir

Lær praktisk og kreativ marknadsføring

Kurs i Sykkylven 11. desember: Korleis få kundane til å oppdage og kjøpe nettopp ditt produkt? Nå målgruppa med praktisk marknadsføring og kreative teknikkar.

Les meir

Innovasjon Norge inviterer til TINC/ treningsprogram for tekno-oppstartbedrifter

Innovasjon Norge ønsker å gjere det lettare for oppstartbedrifter innan teknologi å vokse internasjonalt, og inviterer desse til å søke på inkubatorprogrammet TINC i Silicon Valley, før 1. desember.

Les meir

- Fleire gründerar kan få skattefrådrag gjennom SkatteFUNN

Regional hoppid.no dag i Rindal: - Alt for få gründerar kjenner til SkatteFUNN, som kan gi skattefrådrag til bedrifter med forskings- og utviklingsprosjekt, seier programleiar for hoppid.no, May-Britt Roald. No skal alle hoppid.no-rådgivarar skolerast i ordninga for å rettleie aktuelle gründerar.

Les meir