Avansert søk


Tilskot på 3,9 millionar til laksenæringane

Villaksinteressene og havbruksnæringane i Møre og Romsdal får tildelt kr 3.949.175,00 frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Det største prosjektet er utarbeiding felles plankart knytt til arealbruk i kystsona i kommunane Midsund, Rauma og Vestnes.

Les meir

EfficienSea i sluttfasen

Det treårige EU-prosjektet EfficienSea nærmar seg slutten. Tema for prosjektet er sikkerheit til sjøs, og nokre av resultata er no presentert i ein filmsnutt.

Les meir

Utlysing av midlar til lokal samfunnsutvikling i kommunane

Det er no sett av ein pott pengar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Kommunal- og regionaldepartementet som skal gå til utviklingstiltak i kommunane. Vi inviterer kommunane til å søkje om midlar.

Les meir

Husk Fjordkonferansen 14-16 november

Minner om Fjordkonferansen 14-16 november. Tema i år er Visjon i praksis.

Les meir

Friske forslag i Geiranger

Reiselivskonferansen 2012 i Geiranger kan summerast opp som to vellukka dagar med påfyll av nye idear og spenstige forslag for dei om lag 130 deltakarane.

Les meir

Støtte til “I e frening i”

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å løyve inntil kr. 300 000 til Fræna kommune og prosjektet “I e frening i”.

Les meir

Midlar til studentbedrifter

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å at Prototypefondet blir fylt opp med kr. 200.000,- Ordninga gir studentbedrifter i Møre og Romsdal høve til å søkje om å få dekt kostnadane ved utvikling av prototypar.

Les meir

Foreslår å løyve 1,5 mill. til Nesset

Prosjektet “Nesset som vekstkommune” er inne i sitt tredje år. Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å løyve kr. 1,5 mill. til prosjektet. Regional- og næringsutvalet skal behandle saka onsdag 25. april.

Les meir

Midlar til innovative forskingsprosjekt

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge løyver midlar til to innovative forskingsprosjekt i fylket: Teatret Vårt sitt prosjekt “All verden er en scene”, samt eit prosjekt i regi av Høgskolen i Ålesund om optimalisering av offentlege tenester.

Les meir

Fylkeskommunen tilstades på ONS 2012

Fylka Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag gjekk saman om å profilere leverandørindustrien og olje- og gassverksemda i Midt-Noreg under ONS, 28. – 31. august. Nær 60 000 besøkte energimessa.

Les meir