Avansert søk


7. Opplæring

Opplæring illustrasjonsfigur

Her er det laga ein oversikt over dei personane som har gjennomført og som skal gjennomføre HMS-opplæring

8. Revisjon

Illustrasjonsbilde

Resultatet frå dei ulike revisjonane av HMS-systemet ved administrasjonsavdelinga. 

4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Kristiansund kompetanseregion skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for distriktet.

5. Rapportering

I denne delen av HMS-systemet for Nordmøre tannhelsedistrikt skal vi finne eit samandrag av siste HMS-årsrapport.

Om skulen

Velkomen til Ørsta vidaregåande skule

Ålesund, Skarbøvika: Busshaldeplass Olav Th. veg flyttast frå 15. august

Busshaldeplassen i Olav Thoresens veg vil frå 15. august bli flytta til hovedvegen. Dette skyldast gravearbeid som gjer at vegbredden blir for smal for buss. 

Les meir