Avansert søk


Administrasjon

Administrativ gruppe har 3 årsverk og har følgjande ansvarsområde:

Administrasjon

Administrativ gruppe har 3 årsverk og har følgjande ansvarsområde:

Faggruppa

Faggruppa har 4 årsverk og har følgjande ansvarsområde:

Bygg og eigedom

Bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har 64 tilsette og er organisert som avdeling i fylkesrådmannen sin stab. 

Faggruppa

Faggruppa har 4 årsverk og har følgjande ansvarsområde:

Drift og vedlikehald

Gruppa for drift og vedlikehald har 2 årsverk og har følgjande ansvarsområde: