Avansert søk


Skjema og prosedyrer

ktuelle skjema og prosedyrer for fag- og yrkesopplæring finn du under Dokument her i høgremargen samt i undermenyar i venstremargen

Lærebedrift

Logo Yrkesfagenes år 2018

Ephorte - dokumenthåntering

-

Ephorte er fylkeskommunen sitt verktøy for dokumenthåndtering, og alle elevar har si unike opplæringsmappe der. Det er mange dokument som skal takast vare på i elevane sin kvardag, og i denne oversikta finn de rutinar for korleis vi skal handtere dei dokumenta som gjeld inntak og spes.ped.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018

Referat fra AMU 2018:

Les meir

Kurs i nynorsk (to dagar)