Avansert søk


7. Opplæring

 

Her er det laga ein oversikt over dei personane som har gjennomført og som skal gjennomføre HMS-opplæring

Påbygging til generell studiekompetanse

Vg3-kurs for elevar som er ferdig med Vg2 på yrkesfaglege utdanningsprogram

Vaksenopplæring

Surnadal vidaregåande skole har for tida ikkje tilbod om vaksenopplæring.

2018 Melding om ledig ressurs skuleåret 2018-2019

2018 Melding om ledig ressurs skuleåret 2018-2019

Les meir

2018 Melding overtal skuleåret 2018-2019

Melding av overtal skuleåret 2018-2019

Les meir

5. Rapportering

I denne delen av HMS-systemet for Nordmøre tannhelsedistrikt skal vi finne eit samandrag av siste HMS-årsrapport.

Toppleiarsamling