Avansert søk


Historia vår

SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE -  FRÅ TRANG FØDSEL TIL EIT GODT SKULETILBOD

Sykkylven VGS starta som ein fylkeskommunal vidaregåande skule hausten 1974 med 85 elevar. I starten vart undervisninga heldt på Sykkylven samfunnhus, men allereie i 1979 kunne elevar og lærarar flytte inn i nytt og flott skulebygg. Skulen hadde frå oppstart tilbod om 1. året allmennfag og  grunnkurs  i saumfag, hushald, maskin-mekaniske fag og kontorfag. Skulen ga også tilbod i 2-årig grunnkurs. Fylket sin plan var at elevane kunne gå 2. og 3. året allmenfag på Stranda og tilsvarande yrkesfag i Ålesund. I dag har SVGS eit heilt anna og utvida tilbod til elevane og eit elevtal som i dei seinare åra har vore på om lag 300. Skulen har også eit moderne og stort skulebygg som er blitt utvida, pussa opp og modernisert  i seinare tid.

netctrl - kva er åpent

Kategoriar for stenging

Her er ei oversikt over kva som ligg i dei ulike stengereglane:

Eksamen

Kva nettressursar som er åpen på eksamen er endra. Under ser de ein felles liste med nettbaserte hjelpemiddel for heile landet.

I tillegg har vi  lenka til fylkessentrale og lisensbaserte nettressurser (du må være innlogget for å lese innholdet).

Systemet stenger nå alt bortsett frå disse tenestene:

Feide-innlogging (NB: Åpner ikke Fronter)

PGS (for eksamen og kartleggingsprøver)

Nettressurs Nettadresse
Allkunne allkunne.no/
Bioteknologirådet bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregisteret brreg.no/
FN - Globalis fn.no/
LEXIN- ordbøker lexin.udir.no/
Lovdata eksamen.lovdata.no/
Norges bank norges-bank.no/
Norsksidene norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt nupi.no/
Psykologi tidsskrift psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen http://regjeringen.no/no/id4/
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript http://w3schools.com/
Språkrådets ordbøker sprakradet.no/
Store norske leksikon snl.no/
Skriveverktøy writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå ssb.no/
Stortinget stortinget.no

Samiske og finske ressurser:

Nettressurs Nettadresse
Ordbok – Sørsamisk baakoeh.oahpa.no/
Læringsstier -Sørsamisk kuvsje.oahpa.no/
Nordsamisk ordbok sanit.oahpa.no/
Finsk ordbok kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80
Finsk ordbok ilmainensanakirja.fi/
Finsk ordbok sanakirja.org/

Stenging av kjente videotenester og sosiale media

Systemet stenger alle vanlege videotenester og sosiale media som er i bruk. Systemet blir jamnleg oppdatert med nye tenester som kjem.

Undervisning og prøver

Har åpen Fronter og Skolearena, og tenestene som "Eksamen" har tillatt.

Sperre internett

Stenger absolutt alt på internett.

Skulen

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Klage på eksamen