Avansert søk


Kulturtorget 2015

Kultursekken sin viktigaste møte- og visningsarena, Kulturtorget, blir arrangert 29.-30.januar 2015 i Molde.

Det blir som alltid to innhaldsrike dagar med kulturopplevingar innan musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst. Programmet ligg no klart.

Les meir

Fire tildelt kunstnarstipend for 2014

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok 10.11.14 å tildele kunstnarstipend for 2014 til fire personar. Til saman blir det delt ut 300 000 kroner.

Les meir

Møremusikarane i gang med arbeidsplasskonsertar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Møremusikarane har starta med arbeidsplasskonsertar rundt om i fylket. I november er det alle sjukehusa fylket som har bestilt lunsjkonsertar med Asgeir Hoffart, Judit Toth Sylthe, Per Kåre Fossum og Lone Eines.

Les meir

Utvida påmeldingsfrist til Fylkeskulturkonferansen

Fylkeskulturkonferansen går av stabelen onsdag 26. november i Ålesund. Til no er det 116 personar som er påmeldt.

Les meir

Auke i spelemidlar til Møre og Romsdal

Hovudfordelinga av spelemidlar gjekk i statsråd 11. april. Til fordeling til idrettsanlegg ut i kommunane, fekk Møre og Romsdal 57 902 000 kroner. Dette er ei auke frå 2013 på 10 millionar.

Les meir

Satsar offensivt på framtida

Frå 1.juni kan folk i Møre og Romsdal låne e-bøker på nettbrett og smarttelefon på folkebiblioteka. Satsinga er eit spleiselag mellom fylkeskommunen og dei 36 kommunane i fylket vårt. Dette betyr at alle med lånekort i eit folkebibliotek i fylket, fritt kan låne av denne samlinga.

Les meir

Høgdepunkt i kø på Kulturtorget for vgs!

Kulturtorget 30.-31.januar i Molde er visningsarenaen for Kultursekken. Programmet er fullt av høgdepunkt, vi nemner: Hekla Stålstrenga, Polkabjørn og Kleine Heine, Streetart og Valkyrien Allstars!

Les meir

Fylkeskulturprisen 2013 til Ungdomslaget Fram

Ungdomslaget Fram mottok i dag fylkeskulturprisen 2013 av fylkesordførar Jon Aasen og leiar av kultur- og folkehelseutvalet Kristin Marie Sørheim under opninga av fylkestinget.

Les meir

Nye midlar til lokale kulturminneplanar

I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar. Kvar kommune kan søke om inntil kr 100.000,-. Det er også muleg å samarbeide med andre kommunar, museer eller andre kompetansemiljø.

Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet, namn på deltakarar, budsjett og finansiering, og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7. februar.

Les meir

Kulturtorget 2014 i gang

Onsdag starta Kulturtorget i Molde. Kulturtorget er ei nettverkssamling for deltakarane i Kultursekken, og tanken bak er at dei skal få sjå dei nye produksjonane som er planlagd inn i neste skule- og barnehageår. 

Les meir