Avansert søk


Sunndal

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post: johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Kristoffer Dahle
Tlf. 71 28 03 29
E-post:kristoffer.dahle@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post: siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne 
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03 
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Tingvoll

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post: johnny.loen@mrfylke.no  

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden 
Tlf. 71 28 03 26
E-post:guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Christ Allan Sylthe 
Tlf. 71 28 03 32 / 41 55 78 88 
E-post: christ.allan.sylthe@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Surnadal

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post:johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden
Tlf. 71 28 03 26 
E-post: guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne 
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03 
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Gjemnes

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post: johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar

Automatisk freda kulturminne
Kristoffer Dahle
Tlf. 71 28 03 29
E-post:kristoffer.dahle@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post:siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Heidi Nerland
Tlf. 71 28 02 62 
E-post: heidi.nerland@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Aure

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post:johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Torill Einara Nerbøvik
Tlf. 71 28 03 30 
E-post: torill.einara.nerbovik@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Jens Peter Ringstad 
Tlf. 71 28 03 35 / 91 32 80 57 
E-post: jens.peter.ringstad@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Smøla

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post:johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Torill Einara Nerbøvik
Tlf. 71 28 03 30 
E-post: torill.einara.nerbovik@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post:siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Rindal

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post:johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden
Tlf. 71 28 03 26 
E-post: guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Halsa

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post:johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden
Tlf. 71 28 03 26  
E-post:guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Olav Arne Vatne 
Tlf. 71 28 02 61 / 90 88 96 03 
E-post: olav.arne.vatne@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

FDV-samling i Molde