Avansert søk


Samferdselsjef Arild Fuglseth

Stipend frå Lånekassa

Alle elevar med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend frå Lånekassa. Du må søke om dette stipendet via Lånekassen sine  nettsider. Du finn meir informasjon her.

Informasjon om andre stipend og lån frå Lånekassa finn du her.

Les meir