Avansert søk


Nye takstar for buss, hurtigbåt og ferje frå 1. januar 2018

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke ei generell takstauke for buss og hurtigbåt på tre prosent. 

Les meir

Buss køyrer om bord på ferje Foto_Terje Aamodt

Treng du hjelp til å utvikle ein innovasjonsidé?

Vi inviterer alle kommunar i Møre og Romsdal til arbeidsverkstad der målet er å vidareutvikle kommunane sine eigne idear. Verkstadane blir arrangert i Ålesund, Molde og Kristiansund i perioden 22. - 26. januar 2018. 

Les meir

Rapportar kommunale råd