Avansert søk


4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Sunndal vgs skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for Sunndal vgs. Handlingsplaner blir vedteke i AMU.

HANDLINGSPLAN MED BEDRIFTSHELSETENESTA

I samarbeid med bedriftshelsetenesta har skulen utarbeidd handlingsplan for 2016. Den sentrale avtalen Møre og Romsdal fylkeskommune har med Stamina Helse ligg til grunn for handlingsplanen.

IA-AVTALE

Skulen har i desember 2014 underteikna ein samarbeidsavtale med Arbeids- velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter om eit meir inkluerande arbeidsliv. Intensjonsavtalen varigheit 2014 - 2018

Regnskap

Fagdag presentasjon

Har du meiningar om cruisetrafikken på Vestlandet?

Handlingsplanen for cruisestrategien for vestlandsfylka er no ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Les meir