Avansert søk


Rådgivar

Borgund vidaregåande skole har fem rådgivarar: Harald Jan Skarstein, Bodil Flø, Liv Toril B. Amundsen, Inger Hollingsæter og Ronny Guldstein. Dei held til på rådgivarkontora i avdeling for elevteneste.
Rådgivarane skal saman med kontaktlærarane være til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanhang med eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgivarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov.

bgkfktl

bgkfktl

8. Revisjon

Revisjon - Internt tilsyn - Ajourføring av handboka

Revisjon av HMS systemet ved UPA skole blir lagt ut her

Revisjon av HMS systemet ved skolen blir gjort i AMU

Ved UPA skole er rektor Ingrid Gine Eidsvik og Endre Fagerstrøm ansvarleg for ajourføring av handboka. Dette skjer kvart år i samband med vernerunde og ellers ved behov. Revisjon skal handsamast i AMU.

Ein viser til HMS-rapportering og dokumentasjon til AMU-møter under kap.9.

A5 innvendig skiltmal fleire navn