Avansert søk


Rutine for å bestille, fakturere og utgiftsføre bedriftshelsetenester frå Stamina Helse

Vi har oppdatert rutinene for bestilling, fakturering og utgiftsføring av bedriftshelsetenester. Dette har vi sett i samanhang med at dei ulike driftseiningane skal utarbeide årlege periodeplanar for BHT.

Les meir

620x120 studietilbod NYN

Format: 620x120 px
Nynorsk

Kultur- og folkehelseutvalet

Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske ansvaret for å legge til rette for eit godt kultur, folkehelse og tannhelse tilbod i fylket. Utvalet skal følge opp fylkesplanens handlingsprogram for kultur og forvalte fylkeskommunens regionale utviklingsrolle i regional samanheng. Viktige oppgåver er mellom anna: kulturminne, tilskotsordningar, fordeling spelemidlar, førebyggjande helsearbeid, tannhelse, kulturformidling, fylkesbiblioteket og anlegg og aktivitet innan idrett og friluftsliv, likestilling og inkludering.

Les meir