Avansert søk


Ulstein

Hovudsaksbehandlar
Mari Anne Bjørkmann
Tlf. 71 28 02 40 / 934 58 863
E-post: mari.anne.bjorkmann@mrfylke.no
   
Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Arve Nytun
Tlf. 71 28 03 25 
E-post: arve.nytun@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Henny  Totlandsdal 
Tlf. 71 28 02 63 
E-post: henny.totlandsdal@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Arne-Dag Gjærde
Tlf. 71 28 03 44
E-post: arne-dag.gjarde@mrfylke.no

Les meir

Vanylven

Hovudsaksbehandlar
Mari Anne Bjørkmann
Tlf. 71 28 02 40 / 934 58 863
E-post: mari.anne.bjorkmann@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar

Automatisk freda kulturminne
Arve Nytun 
Tlf. 71 28 03 25 
E-post: arve.nytun@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk   
Tlf. 71 28 03 37 / 92 60 92 93   
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Henny  Totlandsdal
Tlf. 71 28 02 63 
E-post: henny.totlandsdal@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Sande

Hovudsaksbehandlar
Mari Anne Bjørkmann
Tlf. 71 28 02 40 / 934 58 863
E-post: mari.anne.bjorkmann@mrfylke.no 

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Arve Nytun
Tlf. 71 28 03 25 
E-post: arve.nytun@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Henny  Totlandsdal
Tlf. 71 28 02 63
E-post: henny.totlandsdal@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Norddal

Hovudsaksbehandlar
Mari Anne Bjørkmann
Tlf. 71 28 02 40 / 934 58 863
E-post: mari.anne.bjorkmann@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Kristoffer Dahle
Tlf. 71 28 03 29 / 99 22 81 03
E-post: kristoffer.dahle@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post: siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60  
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Hareid

Hovudsaksbehandlar
Anders Smith-Øvland
Tlf. 71 28 02 41 / 95 99 98 01 
E-post: anders.smith-ovland@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Arve Nytun 
Tlf. 71 28 03 25 
E-post: arve.nytun@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Samferdsel
Henny  Totlandsdal
Tlf. 71 28 02 63 
E-post: henny.totlandsdal@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Ørskog

Hovudsaksbehandlar
Anders Smith-Øvland   
Tlf. 71 28 02 41 / 95 99 98 01   
E-post: anders.smith-ovland@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar

Automatisk freda kulturminne
Kristoffer Dahle
Tlf. 71 28 03 29 / 99 22 81 03
E-post: kristoffer.dahle@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post: siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60 
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Sula

Hovudsaksbehandlar
Anders Smith-Øvland
Tlf. 71 28 02 41 / 95 99 98 01
E-post: anders.smith-ovland@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden
Tlf. 71 28 03 26 
E-post: guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Toril Moltubakk
Tlf. 71 28 03 37
E-post: toril.moltubakk@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60 
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Giske

Hovudsaksbehandlar
Anders Smith-Øvland   
Tlf. 71 28 02 41 / 95 99 98 01   
E-post: anders.smith-ovland@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Guro Dehli Sanden 
Tlf. 71 28 03 26
E-post: guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Christ Allan Sylthe  
Tlf. 71 28 03 32 / 41 55 78 88  
E-post: christ.allan.sylthe@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60 
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Sykkylven

Hovudsaksbehandlar
Johnny Loen
Tlf. 71 28 02 43 / 416 31 775
E-post: johnny.loen@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar

Automatisk freda 
Guro Dehli Sanden
Tlf. 71 28 03 26  
E-post: guro.dehli.sanden@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Jens Peter Ringstad
Tlf. 71 28 03 35 / 91 32 80 57
E-post: jens.peter.ringstad@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60 
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir

Stordal

Hovudsaksbehandlar
Mari Anne Bjørkmann
Tlf. 71 28 02 40 / 934 58 863
E-post: mari.anne.bjorkmann@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar

Automatisk freda kulturminne
Kristoffer Dahle
Tlf. 71 28 03 29 / 99 22 81 03
E-post: kristoffer.dahle@mrfylke.no 

Nyare tids kulturminne
Siv Aksdal
Tlf. 71 28 03 36
E-post: siv.aksdal@mrfylke.no

Samferdsel
Åge Ødegård
Tlf. 71 28 02 60 
E-post: age.odegard@mrfylke.no

Akvakultur
Rebekka Varne
Tlf. 71 28 03 51 
E-post: rebekka.varne@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir