Avansert søk


Gode brukarar av fylkeshusa sitt trimrom!

Når gradestokken seier 2018, får vi tilført friske midlar, og kan difor byrje å tenke på kva vi skal investere i neste år.

Les meir

Trimrom ønskeliste

Skolemiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.

Møte i fylkesutvalet 12. desember