Avansert søk


Plastfritt Giske får miljøpris

På måndag vedtok regional- og næringsutvalet at miljøprisen 2017 går til den frivillige organisasjonen Plastfritt Giske.

Les meir

3. Kartlegging

Sentrale fokusområde i kartlegginga blir:

Illustrasjon kartlegging
  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • god helse

Rådgivingskonferansen 2018

Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta er eit tilbod til ungdom som ikkje er i opplæring eller i arbeid

Heile kapittel 13 endra 01.02.2012

Endringane inneber ingen nye oppgåver for oppfølgingstenesta, men er presiseringar som skal gjere rolla og oppgåvene til oppfølgingstenesta tydeligare. Rundskriv Udir-11-2012 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-11-2012/