Avansert søk


Universell utforming

Universell utforming er ein langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjere samfunnet tilgjengeleg for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreiar seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like mulegheiter til samfunnsdeltaking.

AMU/OD-møter

Referat fra møter i skolens Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Orienterings- og drøftingsmøter (OD).

Fram buss rute 901 Oppdal. Skal krediteres Terje Aamodt