Avansert søk


Maler

Eksempel

Ide/behov

Utrede

Oppstart

IT prosesser basert på ITIL

Her er kjerneprosessene innen IKT drift, basert på ITIL-rammeverket:

Les meir