Avansert søk


Hugs å søke tilskot til Fartøyvern 2017

Frist for å søke tilskot til verneverdige fartøy i 2017 er 31. januar

Les meir

Det 21. kulturtorget er i gang

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal.

Les meir

Ønsker å løyve 95 000 kroner til barnefestival

Fylkeskultursjefen tilrår at Molde barnefestival AS, «Rabalder», skal få eit tilskot på 95 000 kroner i. Saka blir behandla i kultur- og folkehelseutvalet onsdag neste veke.

Les meir

15 gode prosjekt har fått tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Til fordeling i 2. halvår mottok fylkeskultursjefen over 40 søknader om prosjekttilskot til frivillig verksemd med ein samla søknadssummen på ca 1,8 mill. kroner.

Les meir

Bokbåten Epos kjem til ei kai nær deg

I morgon legg Bokbåten Epos legg ut på tur nummer 103 i Møre og Romsdal. Totalt 66 stader får besøk av båten, som er fullasta med bøker, lydbøker og boksekkar. 

Les meir

Inviterer publikum til opning av Kystpilegrimsleia på Smøla

Frå viking til pilegrim: Båtkortesje med historiske fartøy, intervju med Hans Erik Dyvik Husby og pilegrimsvandring på Edøy og til Kulisteinen, er noko av det du kan oppleve under den nasjonale opninga av Kystpilegrimsleia på Smøla 23. juni.

Les meir

5,7 millionar kroner i støtte til friluftslivsformål

Kultur- og folkehelseutvalet har fordelt meir enn fem millionar kroner til ulike formål innanfor friluftsliv.

Les meir

Vil lage kreativ møteplass i biblioteka

Veit du kva ein skaparverkstad er? Denne veka blir det eit løft for kreativiteten i lokale bibliotek.

Les meir

Ein million kroner til vern av kulturminne i verdsarvområdet

Kultur- og folkehelseutvalet i fylkeskommunen har i vår fordelt i alt 1 000 000 kroner til viktige prosjekt i verdsarvområdet. 

Les meir

I dag startar lesekampanjen Sommarles

Frå og med i dag kan alle barn i  1. - 7. klasse i Møre og Romsdal vere med på Noregs kulaste lesekampanje. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mykje dei berre orkar i løpet av ein lang sommarferie

Les meir