Avansert søk


Foredrag frå koordinatorsamlinga den 2.desember i Molde

Møre og Romsdal fylkeskommune v/kulturavdelinga arrangerte koordinatorsamling for folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal den 2.desember. Samlinga fant stad på Scandic Seilet i Molde.

Les meir

Julefryd med Møremusikarane

Møremusikarane Beate Mordal og Mads Wighus saman med frilansar Martin Bredin, gjennomfører arbeidsplass-konsertar på dei fire sjukehusa i fylket vårt i desember.

Les meir

Pilegrimsmøte på Åndalsnes 17. april 2012

Ei interkommunal arbeidsgruppe har førebudd ein søknad om godkjenning av ei pilegrimslei i Heilag-Olav sine fotefar frå Valldal til Dovre, og vidare derifrå til Nidaros. På eit møte på Åndalsnes tysdag 17. april vart dette arbeidet presentert for fylkeskommunane og pressa.
Les meir på heimesidene til Rauma kommune

Les meir

Nesten en halv million til skilting og skjøtsel av arkeologiske kulturminner i 2012

I samband med Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK), har Riksantikvaren gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn på 470000 kr. Midlene vil bli fordelt etter søknad og prioritering, og i samråd med kommunane i fylket.

Les meir

Biblioteka som sentral arena for kultur og samfunnsdebatt

«Det modige bibliotek» er eit av fleire tema når Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal inviterer fylkets biblioteksjefar til to dagars seminar om bibliotekutvikling og korleis biblioteka skal handtere utfordringane dei står ovanfor. Seminaret blir arrangert på Quality Hotel Waterfront i Ålesund 5.-6. april. 

Les meir

100 8.klassingar på Minnefinnekurs i Ørsta

Siste veka i april var representantar frå Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal på vitjing hjå 8.klasse ved Ørsta Ungdomsskule for å undervise i innlegging av kulturminne i Kulturminneatlas. Elevane hadde førebudd seg godt, gjennom prosjektarbeid i gruppe med forskjellige kulturminne frå lokalmiljøet. Resultatet vart ei rekke nye, spanande artiklar om kulturminne i Ørsta.

Les meir

Møre og Romsdal er ferdig med fredningsgjennomgangen

Møre og Romsdal fylkeskommune har gått gjennom alle sine fredingar frå perioden 1923-1979. Les meir i meldinga frå Riksantikvaren, eller les faktaarket frå Fredningsgjennomgangen i fylket.

Les meir

Rekordstor oppslutning på integreringsseminar

Det var rekordstor oppslutnin på årets partnarskapsforum i God Helse-partnarskapet. Integrering var hovudtema.

Les meir

Imponert av engasjement og dugnadsånd

Sist veke vart styremøte for det nasjonale turskiltprosjektet arrangert i Møre og Romsdal. 

Les meir

Delte ut 600 000 i kunstnarstipend

Kultur- og folkehelseutvalet delte måndag 13.juni ut kunstnarstipend på tilsaman 600 000 kr.  Fem av åtte mottakarar, var samla til overrekking på Scandic Parken i Ålesund.

Les meir