Avansert søk


3. Avvik og risiko

Avvika blir publisert i ein felles rapport, dette blir ikkje gjort for kvar avdeling. Avviksrapportar blir lagt i høgremargen på denne sida, tidspunktet for dette er når alle vernerundane med påfølgjande avviksregistrering og risikovurderingar er gjennomført.

Felles risikovurderingar blir samordna av forumet for HMS-kooridnatorane i sentraladministrasjonen. Dei som er felles blir lagt i tabellen under, dei som er spesifikke for ulike grupper blir lagt i tabellen for "Andre risikovurderingar"

Bilde av rutetavle Fram foto_Terje Aamodt