Avansert søk


Musikklinja

Språktilbod ved Ulstein vgs for Vg1 ID/ST skuleåret 2017-2018

Ved UVS vil det frå hausten 2017 vere tilsaman 6 undervisningsgrupper i framandspråk for Vg1 ID/ST:

Tre grupper i spansk II, ei gruppe i tysk II og to grupper i tysk I (for dei utan framandspråk i grunnskulen, og for dei som har hatt eit anna framandspråk enn tysk i grunnskulen) 

Fylkeskommunen aukar støtta til iKuben

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 4 500 000 kroner til den tverr-industrielle klynga iKuben for perioden 2018 – 2020. iKuben arbeider med tiltak som bidrar til å styrke medlemsbedriftene sin konkurranseevne.

Les meir