Avansert søk


Jonathan

Adventskos og premieutdeling i aulaen

Onsdag fekk alle elevar ved Molde vgs. gratis kakao og klementinar sidan me kom på 3. plass i #ErDuSikker? I tillegg fekk stipendvinnar Jonathan Risung overrekt ein sjekk på 15 000 kr frå Erik Hartmann i Trygg Trafikk.

Les meir

8. Revisjon

Illustrasjonsbilde

Revisjon av Kvalitets-, og HMS systemet ved Borgund vgs blir lagt ut her

Revisjon av HMS systemet ved skolen blir gjort i AMU.

Kvalitetssystemet er sertifisert etter standarden DNV-GL-ST0029, og årlig revisjon vert gjennomført av sertifiserte, eksterne revisorer fra DNVGL.

Neste planlagte revisjon av HMS dokumentasjon og system i AMU 01.02.2018.

 

Dato Merknader, forslag   til endring/forbetring  
 20.05.14 I AMU møte   20.05.14 blei HMS systemet ved Borgund gjennomgått. Det kom ikkje fram   merknadar på møtet, men saka blir tatt opp igjen på første møte i skoleåret   2014-2015. Medlemmane i AMU får då høve til å kome med forslag til endringar.  
 02.10.14 Organisasjonsplanen   er oppjustert med nyvalte medlemmer. Behov for å klargjere kven som har   ansvar i samband med risikovurdering.  Ingen andre merknadar.  
 21.05.15 Gjenomgang av HMS   systemet i AMU med frist for tilbakemelding 01.06.15. Endeleg godkjenning av   revisjon i første AMU møte hausten 2015.  
24.09.15 HMS dokumentasjon blei godkjent av AMU i møte 24.09.15  
16.06.16 HMS dokumentasjon godkjent av AMU i møte 16.06.2016  

Premie erdusikker

Julehilsen fra fylkestannlegens kontor

Kjære medarbeidere !

Les meir