Avansert søk


VFS - Nyhetsbrev 05-2015

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen, men forsinkelsene er foreløpig ikke kritiske. Det pågår design- og utviklingsarbeid på mange komplekse områder som f.eks. timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn forventet. Frem til sommerferien vil det legges stor vekt på å utarbeide en prosjektplan for innføringen av VFS i Hordaland.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 06-2015

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen. Det pågår design-, utviklings- og testarbeid på mange omfattende og komplekse områder som f.eks. timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn forventet. Høstens arbeid kommer til å bli krevende, og SMP har derfor behov for å styrke funksjonelt team ytterligere med flere fagspesialister. 

Les meir

Flytpost #1 - 2.november 2015

Velkommen til den første utgaven av Flytpost, et nyhetsbrev som inneholder oppdateringer til alle som er en del av Visma Flyt Skole­prosjektet. Her finner du en oppdatert prosjektstatus og oversikt over planlagte og avholdte aktiviteter. I tillegg blir vi bedre kjent med en prosjektdeltaker, og får høre en god historie fra en av fylkeskommunene. I denne utgaven forteller Hordaland fylkeskommune om hvordan de jobber med gevinstrealisering   i

tilknytning til Visma Flyt Skole­prosjektet. 

Les meir

Flytpost #2 - 3.desember 2015

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skole­prosjektet. Her finner     du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter, og denne gangen kan du bli bedre bedre kjent med Fredd G Rundevold, prosjektleder i lokalt innføringsprosjekt (LIP) i Rogaland. Månedens gode historie er skrevet av Petter Kolstad, prosjektleder i LIP i Oppland. Han forteller hvordan FLYT­samarbeid gjør prosjektlederne enda smartere.

Les meir

Medium og kommunikasjon vert studieførebuande

Frå hausten 2016 vert medium og kommunikasjon eit studieførebuande utdanningsprogram. Elevar som byrja på medium og kommunikasjon hausten 2015 eller tidlegare, følgjer gammal ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign vil bli tilbudt i eit eige løp for medieproduksjon i utdanningsprogram for design og handverk.

Les meir

Spørreundersøkelse om introduksjon sendes ut fredag 30. januar.

I morgen sender vi ut en spørreundersøkelse om introduksjon på ny arbeidsplass for alle ansatte i tannhelsetjenesten.

Les meir

Trygg, ønsket og ivaretatt

Det å føle seg velkommen på arbeidsplassen har stor betydning for nye arbeidstakere. Det å få en god introduksjon til en ny arbeidsplass er viktig for å trives, og for å for å gjøre en god jobb. Opplevelsen av trygghet, å være ønsket og ivaretatt er gjennomgående temaer som kommer fram i en fersk spørreundersøkelse.

Les meir