Avansert søk


Les meir

Byggeoppdrag

Byggavdelingen ved Romsdal videregående skole har i mange år utført oppdrag for kunder som et ledd i den praktiske undervisningen.

Fagnettverk

Her finn du oppdatert informasjon om dei faglege nettverka våre.

Satsingsområde

Satsingsområde

Gjennomføringstala har vore stabile gjennom mange år –  Møre og Romsdal fylkeskommune har vore med på mange satsingar for å auke gjennomføringa. Gjennomføringsprosenten auka med ca 3 % frå 2014 – 2015. Dette kan mellom anna vere grunna desse satsingane.

Digitale verktøy

databruk

Skoleeigar har ei rekke system til administrative oppgåver, og ein heil del pedagogiske verktøy og programm som skulane både skal bruke, samt nokre dei kan bruke.

VFS - Nyhetsbrev 01-2015

Prosjektet godkjente detaljspesifikasjonen for Release 1 i desember. Arbeidet med detaljspesifikasjon for Release 2 er påbegynt. Det er videre gjennomført to funksjonelle tester i perioden desember-januar. Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) må fortsatt styrkes. Det trengs flere funksjonelle fagspesialister. Det er mange parallelle arbeidsstrømmer og det store arbeidsomfanget gir store utfordringer med å holde ønsket fremdrift og kvalitet.

Les meir