Avansert søk


Les meir

Byggeoppdrag

Byggavdelingen ved Romsdal videregående skole har i mange år utført oppdrag for kunder som et ledd i den praktiske undervisningen.

Satsingsområde

Satsingsområde

Gjennomføringstala har vore stabile gjennom mange år –  Møre og Romsdal fylkeskommune har vore med på mange satsingar for å auke gjennomføringa. Gjennomføringsprosenten auka med ca 3 % frå 2014 – 2015. Dette kan mellom anna vere grunna desse satsingane.

VFS - Nyhetsbrev 01-2015

Prosjektet godkjente detaljspesifikasjonen for Release 1 i desember. Arbeidet med detaljspesifikasjon for Release 2 er påbegynt. Det er videre gjennomført to funksjonelle tester i perioden desember-januar. Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) må fortsatt styrkes. Det trengs flere funksjonelle fagspesialister. Det er mange parallelle arbeidsstrømmer og det store arbeidsomfanget gir store utfordringer med å holde ønsket fremdrift og kvalitet.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 02-2015

Det har vært høy aktivitet i prosjektet med hensyn til detaljspesifisering, utvikling og testing. Foranalysene er godt i gang, noe som bidrar til større aktivitet også ute hos fylkene. I foranalysene identifiseres det stadig nye problemstillinger som krever samhandling på tvers av fylkeskommunene. Samtlige lokale innføringsprosjekter må derfor være årvåkne slik at man raskt kan svare på spørsmål som kommer direkte fra fylkeskommunene eller fra Sentralt mottaksprosjekt (SMP).

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 03-2015

Ferdigstillelsen og tilgjengeliggjøringen av Release 1 av Visma Flyt Skole (VFS) er utsatt til etter sommerferien. Ifølge revidert plan skal R1 (som kun er en testversjon av VFS) tilgjengeliggjøres for utvalgte skoler i Hordaland 28. september 2015. Akseptansetesten av VFS R1 skal gjennomføres 31.8.-18.9.2015. Det er ikke gjort endringer mht. utrullingen av Release 2.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 04-2015

Utviklingen av VFS følger i all hovedsak revidert prosjektplan, men det er utfordringer med å opprettholde fremdriften på grunn av høy kompleksitet på mange områder. Det pågår etterarbeid knyttet til 7 foranalyser. Det er mange problemstillinger av felles karakter som må behandles på tvers av fylkeskommunene. Alle lokale innføringsprosjekter må derfor være forberedt på å kunne håndtere forespørsler fra Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) eller andre fylker som har behov for avklaringer.

Les meir