Avansert søk


Boring (3 år, deltid)

Fagskoleutdanningen i boring går dypere i de ulike fasene i boreoperasjonen i forbindelse med olje- og gassbrønner og påfølgende klargjøring for produksjon. 

Produktivitetskonferansen 2016

Det har vært to interessante og lærerike dager på Caroline Konferansesenter her i Kristiansund, med fokus på muligheter og utfordringer i akvakulturnæringen. 

Les meir

HMS årsrapport for 2015

Nokre trekk for HMS-utviklinga siste året er mellom anna: relativt høgt sjukefråver blant administrativt personell, for lite lokal dokumentasjon av risikovurderingar og avvik, mange skolar med liten AMU-aktivitet.

Les meir

eLæringskurs i risikovurdering er no ferdig

Vi har no ferdigstilt tre elæringsmodular i risikovurdering basert på kvalitetsstyringssystemet RiskManager. Alle tilsette har tilgang til å bruke risikovurderingsmodulen i RiskManager, men modulen er obligatorisk å bruke for HMS-koordinatorar og dei som har ansvar for informasjonstryggleik.

Les meir

HMS-fagnettverk for hovudverneombod og HMS-koordinatorane

Det er nå etablert eit eige HMS-fagnettverk for hovudverneomboda og HMS-koordiatorane i fylkeskommunen. Første møte i dette nettverket vart arrangert 27. april.

Les meir