Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Anbud på buss i Ålesund, Giske og Sula kommuner

Møre og Romsdal Fylkeskommune har ansvaret for å kjøpe busstjenester i fylket.

Busselskapene har hatt nettoavtaler, dvs. at fylkeskommunens betaling skulle dekke forskjellen mellom selskapets driftskostnader og de inntekter busselskapet henter fra brukerne.  Gjennom bruken av offentlig takstregulativ har fylkeskommunen bestemt billettprisen og har dermed også hatt et viktig ansvar for selskapenes inntektsmuligheter. Pga. nye regler for offentlige anskaffelser må fylkeskommunen legge om dette arbeidet som tidligere har skjedd ved reforhandling av gamle driftsavtaler innenfor konsesjonsavtalene til de eksisterende busselskapene. 

Fylkeskommunen har valgt å legge rute- og skolekjøringen i Ålesund, Giske og Sula kommuner ut på anbud først.  Vi har samlet bussproduksjonen i disse tre kommunene i en pakke av flere grunner.  De viktigste grunnene til det er at vi tror det er mulig å samordne drift og tilbud bedre i dette området, og at dette blir enklere med en operatør. 

Fylkeskommunen har valgt bruttoanbud som avtaleform.  Med bruttoanbud får operatøren en avtalt godtgjørelse for sitt arbeid, mens fylkeskommunen beholder inntektene. På denne måten vil fylkeskommunen fortsatt bestemme billettprisen, og ved å beholde inntektene slipper vi at dette blir et forstyrrende element i driftskontrakten.  En ulempe med denne løsningen kan være at operatøren blir lite markedsorientert.  Dette har vi, som de fleste andre fylkeskommuner forsøkt å løse gjennom kvalitetskrav, kontroll og bonusordning.
Fylkeskommunen har ikke utarbeidet et nytt rutetilbud til anbudet.  Noen mener dette er for lite ambisiøst.  Som det tettest befolkede området i fylket er dette likevel også med dagens tilbud det området i fylket som har det beste rutetilbudet. 

Anbudet stenger heller ikke for en framtidig utvikling av rutetilbudet, verken utvidelser eller rutekutt. Det vil stadig skje endringer som påvirker reisemønstrene.  Det snakkes om færre bussbrukere gjennom Ålesundstunnelene, det snakkes om økt press på høgskoleområdet, det snakkes om tunnel til Sula og det skal bygges tunnel mellom Moa og Lerstad. Med bedre kontroll over trafikkinntekter og trafikkstrømmer vil fylkeskommunen i samarbeid med kommuner og operatør ha ansvaret for å utvikle tilbudet.
Våre politikere bidrar lokalt og sentralt gjennom arbeid med reguleringsplaner, skoleutbygging, vegbygging, takstretningslinjer og rammer til kollektivtransporten.  Gjennom fornuftige valg kan vi få det kollektivtilbudet vi fortjener.  

Arild Fuglseth
Samferdselssjef
Møre og Romsdal fylkeskommune