Søk om midlar til bygdemobilisering innan 1. mai!

hoppid.no og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer lag og organisasjonar til å søke om støtte til bygdemobiliseringsprosjekt. Målet med bygdemobilisering er å utvikle livskraftige lokalsamfunn der folk trivst og ungdom finn ei attraktiv framtid. 

Gjennom hoppid.no samarbeider Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmanen om bygdemobilisering. Les meir om bygdemobiliseringsmildane på fylkesmannen si nettside her:
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1566&amid=3496409