Kontaktpersonar

Lillian  Sæther Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 /
Mob. 952 80 603
Send e-post

Reiselivskonferansen 2011

Tradisjonen tru arrangerer Møre og Romsdal Reiseliv også i år Reiselivskonferanse. Konferansen blir arrangert 21. og 22. mars  i Molde på Rica Seilet Hotel - http://www.rica.no/seilet
Om kvelden inntek vi middag i gruvene på Eide, med underhalding og utdeling av Årets Reiselivspris.  http://www.berg-tatt.no/