Kontaktpersonar

Arve Slettvåg Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 /
Mob. 975 39 265
Send e-post

Lyser ut midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Søknadsfristen er 1.september 2011.

Samla årleg tilskot frå fondet til prosjekt/tiltak er på inntil 3 millionar kroner. Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som skal fremje ei berekraftig lakseoppdrettsverksemd og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal.

Meir informasjon om utlysinga kan du lese her:

 

Meir informasjon om fondet kan du lese her:

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond