Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Foreslå din kandidat til "Årets Bedrift 2010"

Kjenner du ei bedrift som fortener utmerkinga ”Årets Bedrift 2010”?
No kan du vere med å foreslå kven som skal få “Fylkesprisen Årets Bedrift 2010” i Møre og Romsdal.

Er det nokon du meiner fortener å bli heidra for det arbeidet dei gjer for samfunnet rundt seg?

Kandidatar kan kome frå alle bransjar innan industri, handverk og service.
Forslag til kandidat må grunngjevast, og ei kortfatta orientering om bedrifta må følgje med. Frist for innsending av forslag er 01. februar.

Les meir om "Fylkesprisen Årets Bedrift 2010", og legg inn forslag på din kandidat her.