AkvaMørekonferansen 2010

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til AkvaMørekonferansen 2010. Konferansen vert arrangert onsdag 15. desember på Rica Seilet hotel  i Molde.

Målet med konferansen er å skape ein møteplass for havbruksnæring, forvaltning- og kommuner for nettverksbygging, informasjon, kunnskapsdeling og meiningsutveksling. Kvar går vegen vidare for havbruk her i fylket? Er det rom for videreutvikling av havbruksnæringa i fylket for auka vekst og verdiskaping? Hovudtema denne gong er arealutfordringar.

Meir informasjon, påmelding og program finn du her.