Nyheter og aktiviteter ved Helse- og sosialfag

 
Her finner du informasjon om hva som skjer ved Helse- og sosialfag på Romsdal videregående skole.