Reglement og rettleiing for eksaminandar

Alle eksaminandar skal ha kvart sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminandar, og skal ha gjort seg kjend med det i god tid før dei møter til prøvene. Dette finn du her.