Lesekonkurransen.

Lesestafetten som vi startet opp i fjor var en suksess! Aldri har det vært lånt ut og lest flere bøker ved Romsdal videregående skole enn skoleåret 06/07. Det er en del av Kunnskapsløftet å øke kompetansen i lesing!

Bøker på bord

Med motivasjon fra prosjektleder Hilde Christiansen og god hjelp til å finne passende bøker fra bibliotekar Evy Sisilie Bergum, fant mange veien inn i bøkenes spennende verden. Den beste leseren 06/07 var Sigrid Oksavik Oltedal som leste 13 000 sider fra jul og til slutten av mai måned. Mange andre hadde også lest svært mye. Skolen premierte de flinkeste leserne og de klassene som hadde høyeste gjennomsnitt antall leste sider både til jul og ved skoleslutt. Vi har også hatt arrangementer på biblioteket som poesitime med profesjonell skuespiller som leste dikt, høytlesning for elever og bokprat.

Når skolen starter høsten 2007, setter vi i gang lesestafetten igjen for fullt, og vi inviterer spesielt alle Vg1-eleven til å delta. Vi har en inspirert norsklærer og en spennende bibliotekar som kan motivere og veilede alle interesserte slik at de finner fram til de gode bøkene. Målet vårt er at enda flere skal lese ennå flere bøker. Bibliotekar Evy kjøper stadig inn nye, spennende bøker, både etter ønske fra elevene og ut fra det som hun vet finnes av spennende litteratur på markedet. Bøkene kan leses både på engelsk og norsk. I tillegg ønsker vi å få til besøk av forfattere på skolen, slik at de unge leserne får møte den som skriver bøkene.