Generell studiekompetanse


Kurset er for deg som trenger generell studiekompetanse, allmennfaglig påbygning eller vil forbedre karakterene dine. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag.

 
Kursinnhold:

  • Norsk (145 timer)
  • Engelsk (80 timer)
  • Matematikk (110 timer)
  • Naturfag (75 timer)
  • Historie (50 timer)
  • Samfunnsfag (33 timer)

Deltakerne har elevstatus og avsluttes med standpunktkarakter og det er mulig å bli trukket ut i maksimalt to eksamener. Det er også mulig å være privatist, men må da gå opp til eksamen i alle fag.

Forkunnskap/Inntakskrav:
Forkunnskap på ungdomsskolenivå.

Kurslengde:
1 ½ skoleår

Tidspunkt:
Ettermiddag/kveldstid tre dager i uken (ca kl 17:00 – ca kl 21:00)

Kursavgift:
Gratis for rettselever dvs. personer over 25 år som ikke har fullført videregående skole. Rettselever blir prioritert ved inntak. Andre vil bli tatt inn så langt det er plass.

Kursstart:
Høsten 2012

Påmelding:
Påmelding på vigo.no
(Velg Voksenopplæring/realkompetansevurdering)