Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Tilbodsopning kjøp av busstransport

I dag var det tilbodsopning på busstransport i Ålesund, Giske og Sula.

Fire leverandørar har levert tilbod. Disse er:
* Fjord1 Buss Møre AS
* Nettbuss Møre AS
* Nobina Norge AS
* Tide Buss AS

Prisen per rutekilometer varierte frå kr 27,19 til kr 37,53.

Anbodet er lagt ut som ei rutepakke på underkant av 3 millionar rutekilometer og inneheld skule- og rutekøyring som tilsvarar om lag 1/6 av bussproduksjonen i fylket.

Operatør i området i dag er Nettbuss Møre AS.

Dette er første gongen fylkeskommunen i Møre og Romsdal konkurranseutsett bussproduksjon.

Kontraktsoppstart: 1. januar 2012 for Ålesund og Giske, og 1. januar 2013 for Sula.