Ungdommens fylkesting (UFT) 2010

UFT 2010 ble avvikla i Kristiansund i helga. Sjekk meir om tingsamlinga på ungweb.no 

Foto:Kristian Hjelle, Anton Fremo Amundsen, Espen Ervik og David Heim, ungweb. redaksjon UFT 2010