Oppstart andre byggetrinn rassikring Røyr – Hellesylt

Fredag 18. mars markeres oppstarten av andre byggetrinn på rassikringa av fv. 60 Røyr – Hellesylt i Stranda kommune. Vegstrekningen er svært rasutsatt, og flere ganger hver vinter siden åpningen i 1962 har denne strekningen vært stengt på grunn av rasfare og snøras.

Kart: Statens vegvesen

Byggestarten på andre byggetrinn markeres av ordfører i Stranda kommune og leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Frank Sve.

Første entreprise på andre byggetrinn omfatter i hovedsak sprengning og sikring av fjellskjæringer og forskjæring til ny Streketunnel på Ljøen. I tillegg skal det oppføres en natursteinsmur ved ny avkjørsel til nytt utsiktspunkt. Massene skal benyttes i fyllinger på Ljøen og rasvoller på Herdal. Kontrakten, som skal være ferdig september 2011, er på 15,5 millioner kroner. Entreprenør er Per Røyrhus AS. 

Øvrige entrepriser på 2. byggetrinn:

  • Hovedentreprise med 1 870 m ny Streketunnel mot nord, ny Ljøbru,
    nytt utsiktspunkt på Ljøen og komplettering veger på Ljøen,
  • Elektro, Streketunnelen nord, våren/sommeren 2013
  • Kjøp ventilatorer Streketunnelen nord, våren 2013
  • Radio/kommunikasjon Streketunnelen nord våren/sommeren 2013

Kostnadsoverslag for andre byggetrinn er anslått til 225 mill. 2008-kroner

 

Anleggstart på 1. byggetrinn var 5. mai 2009, og skal ferdigstilles 17. juni i år. Første byggetrinn er anslått til å koste 228 millioner kroner.

Prosjektet har en total lengde på om lag 9,6 km og er delt inn i tre byggetrinn. Samlet kostnadsoverslag er på kr 783 millioner 2008 kroner.

Meir om fv. 60 Røyr - Hellesylt

Kontakt:

  • Byggeleder Kristen O. Leganger, tlf. 74 13 5 850, mobil 916 49 431
  • Byggelder Arme Ola Stavseng, mobil 901 34 713