Møte i kulturutvalet

Kulturutvalet har møte 15.november klokka 13.00. Møtestad er rom 103 i fylkeshuset i Molde. 

Her er sakene som skal handsamast:

Ku-55/10 A - Friluftsliv - Tiltak i friluftsområde (Kap 1427 post 31) og Tilskot til friluftslivstiltak (Kap 1427 post 74)

Ku-56/10 A - Nye satsar for kjøp av Møremusikartenester

Ku-57/10 A - Økonomiplan 2011 - 2014 med budsjett for 2011

Ku-58/10 A - Fylkeskulturprisen 2010