Les økonomiplan 2011-2014

Møre og Romsdal fylkeskommune si endelege økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 ligg no føre. Du kan lese heile planen på nett.

Budsjettet vart vedtatt i fylkestingets møte 07.12.2010 som sak T-69/10.

Dei endringane som vart gjort under budsjettbehandlinga er innarbeidde i det vedlagde budsjettet her. I dokumentet er også fylkesrådmannens kommentarar og utskrift frå møteboka til hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget.