Halsa - Årets ungdomskommune 2010

Halsa kommune blei søndag den 7. november valgt til Årets ungdomskommune 2010 under Ungdommens fylkesting.

 

To fornøgde delegatar frå Halsa, Lars Henrik Baardset og Øyvind Hassel Weiseth, kan konstatere at Halsa er Årets ungdomskommune 2010.

Halsa ungdomsråd nominerte sjølve Halsa kommune til Årets ungdomskommune. Her eit utdrag frå nominasjonssøknaden:

"Vi må selv skape det samfunnet vi ønsker!

Vi velger å bruke ungdomsrådet i Halsa som søker av ”Årets Ungdomskommune 2010”. Vårt arbeid og vår funksjon er sentral i arbeidet for og med ungdom i kommunen.

Halsa Ungdomsråd ønsker å være en aktiv pådriver i kommunen og regionen. Det vi gjør lokalt tror vi også kan bidra postivt i en større regional sammenheng gjennom at vi setter fokus på viktige saker, gjennomfører tiltak til inspirasjon samt gjennom samarbeid med ungdomsråd i nabokommuner. Vi ser det også som viktig å delta på møteplasser for ungdom på Nordmøre og i regi av ungdomspanelet og fylkeskommunen. I slike sammenhenger blir vi kjent med andre engasjerte ungdommer, utveksler ideer, engasjerer oss i saker og henter med oss viktig kunnskap og inspirasjon hjem til arbeidet lokalt.

Ungdomsrådet gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant ungdom i Halsa. Konklusjonen er klar: Halsa er en god ungdomskommune der det skjer mye artig! Halsa kommune har ei aktiv satsing på arbeid med ungdom gjennom en koordinatorressurs og frie midler til disposisjon for ungdomsrådet. Vi har også fått et eget ungdomsrom i idrettshallen i kommunen til disposisjon i vårt arbeid. Halsa er MOT kommune og tegnet nylig under en utvidet avtale med MOT – mot i lokalsamfunnet. Halsa Ungdomsråd og MOT vil samhandle tett i tida framover og spesielt i sammenheng med satsinga ”Ungdom med MOT”.

Halsa kommune er en liten kommune, med sine 1650 innbyggere. Men engasjementet og aktiviteten er altså stor – kanskje nettopp fordi vi er så få? Det blir veldig tydelig for oss at hver enkelt må bidra for å skape et aktivt og godt samfunn for ungdom. Det er vi selv som må stå på for å forme det miljøet og lokalsamfunnet som ungdom ønsker seg og skal være stolt av! Gode støttespillere er også viktig, og det har vi."

Les heile nominasjonen fra Halsa ungdomsråd her: