Film om Atlanterhavsvegen-Bud-Kristiansund

Det er laget film om verdiskapingspiloten Atlanterhavsvegen-Bud-Kristiansund (ABK) i forbindelse med at den nasjonale satsingen på kulturminnebasert verdiskaping nå er avsluttet.

Storseisundbrua (foto:Britt V. Tyrholm)

Det er Miljøverndepartementet og Riksantikvaren som står bak den nasjonale satsingen på kulturminnebasert verdiskaping. Programmet er nå formelt avsluttet, og i den anledning er det laget små filmsnutter om de 11 pilotprosjektene i verdiskapingsprogrammet.

For piloten Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund (ABK) har kystkultur og kystens kulturminner dannet utgangspunkt for den fireårige innsatsen, som i stor grad har vært knyttet opp mot reiseliv og forløsing av potensiale som ligger i alle natur- og kulturminnebaserte attraksjoner på strekningen.

ABK har vært en suksess og har ført til økt samarbeid og holdningsendring mtp. å se kulturminner og kulturarv som en ressurs i lokalmiljøet.

Det er nå planlagt en videreføring av ABK-initiativet i et nytt prosjekt med større næringsfokus. "Prosjekt Kulturminnenæring" er et fylkeskommunalt og kommunalt samarbeid, med prosjektperiode 2011-2012. 

Prosjektet vil være forankret i Averøys nye kultur- og næringshage "Drivhuset" og ha de fire kommunene Fræna, Eide, Averøy og Kristiansund som interesseområde."

Se film om ABK-satsingen
Filmen er laget på oppdrag fra Riksantikvaren