1,2 millionar har overnatta i Møre og Romsdal mellom januar og august 2018

Hittil har 2018 vore eit godt år for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal, og veksten er på 3,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Les meir

Dei fire hovudutvala har møte i veke 43

Førstkommande veke er det møte i dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for kvart enkelt møte. 

Les meir

Bli med på Møre og Romsdals mest innovative festival på Åndalsnes 13-15 november

Inspirerande tema, gode debattar og mange moglegheiter for å bygge nettverk skal lokke både gründerar, etablert næringsliv og offentleg tilsette frå heile fylket til Innovasjonsfestivalen som går av stabelen om ein knapp månad. 

Les meir

Samferdselens dilemma: Miljøutsleppa går ned, biltrafikken aukar

Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 2018 byr på fleire dilemma: Klimagassutsleppa går ned, og fleire køyrer elbil og buss. Samstundes aukar personbiltrafikken, og sykketala skuffar. Korleis heng dette i hop – og korleis greier vi å nå viktige klima- og miljømål?

Les meir

Bry deg om byen din!

By- og tettstadutvikling høyrest ut som noko som stort sett angår anonyme kommunebyråkratar, ikkje sant? Sanninga er at det angår oss alle. Kvar einaste dag. Måten byar, tettstader og bygder blir bygd opp og heng saman – eller ikkje heng saman – dannar rammer for all aktiviteten vår. Stadane dannar rett og slett rammer for liva våre! Gode rammer gir glade folk og gode liv. Skal vi kome dit, må vi engasjere oss og arbeide saman.

Les meir

Fylkesstatistikken melder om lågare vekst og færre fødslar

Den ferske fylkesstatistikken byr på ei overrasking; det er kvinnene som står for den høgaste nettoinnvandringa. Den generelle tendensen er lågare vekst i folketalet.

Les meir

Nasjonal BYLIVkonferanse - Korleis kombinere byliv, arbeidsliv og kvardagsliv i sentrum?

Nærare 200 deltakarar møtast i Ulsteinvik 17 .- 18. oktober for den nasjonale BYLIVkonferansen 2018. Eit hovudtema er korleis næringsliv og by- og tettstadutvikling heng saman. Ulsteinvik er ein av dei som har fått det til.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 15. november i Geiranger

Det er lagt opp til eit ekstra møte i fylkesutvalet i samband med fylkestinget. Det er tre saker til behandling: Forskottering av Skulevegen, Giske kommune og finansiering av skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide og Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2019 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

To prisar vart delt ut på fylkestinget

Fylkestinget 15. oktober starta med utdeling av to prisar, Trafikktryggingsprisen Likestillingsprisen og for 2018.

Les meir

Klyngene i Møre og Romsdal leverer godt

Etter fem år med Arena-status søker klyngene Blue Legasea og Norwegian Rooms om å bli tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise (NCE). Politikarane i regional- og næringsutvalet får no ein statusrapport.

Les meir