Kontaktpersonar

Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

Dokument

Permisjonsreglement saksframlegg
PDF-dokument - 67,93 kB

Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Permisjonsreglement

Lenke til nytt permisjonsreglement: http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement2/Reglement-og-retningsliner-personalomraadet/Permisjonsreglement

For at reglementet skal bli enklare å finne fram i, er det lagt som ein integrert del av intranettet, med direkte lenker til rådande paragrafar i Hovudavtalen, Arbeidsmiljøloven, Ferieloven m.m.

I samband med revisjonen av permisjonsreglementet er Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivarpolitikk lagt til grunn for leiar sitt ansvar for kompetansestyring.

Møre og Romsdal fylkeskommune har mål om at alle fagmiljøa i organisasjonen skal vere prega av kultur for læring og utvikling. Permisjon er eit av fleire verkemiddel som kan understøtte læring og utvikling i organisasjonen. Arbeidsgivarpolitikken fastsett at prinsippa om kompetansestyring skal gjelde .