Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Tariff 2015

30.04.2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

KS melder:

"Ved hovedtariffoppgjøret i 2014 ble partene blant annet enige om sentrale lønnstillegg og økt garantilønn fra 1. mai 2015.
- Jeg er fornøyd med forhandlingsløsningen som gir et godt resultat for kommunene og de ansatte, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes.

Under fjorårets oppgjør ble det innført et nytt lønnssystem fra 2015 og partene var enige om å bruke penger på å tilpasse det nye systemet. De sentrale lønnstilleggene varierer mellom stillingsgrupper og ansiennitet.
- Ser vi tariffperioden 2014-2015 under ett, er lønnsveksten på linje med dem vi sammenligner oss med, sier Sundnes.

Det anbefalte forhandlingsresultatet skal behandles i partenes styrende organer innen 1. juni.

Lokale forhandlinger
Det skal være lokale lønnsforhandlinger for ledere og andre arbeidstakere med lokal lønnsdannelse (rådgivere og akademikergrupper). Det forutsettes at man også lokalt tar utgangspunkt i det samme økonomiske grunnlaget som partene sentralt.

Partssammensatt arbeid
Fram mot hovedtariffoppgjøret i 2016 er partene enige om at et partssammensatt utvalg skal følge opp innføringen av det nye lønnssystemet. Det er også enighet om i fellesskap å se på relevante pensjonsspørsmål i KS-området for å legge premisser for den varslede prosessen fra myndighetene.

Forhandlingsresultatet ligger på våre nettsider www.ks.no/tariff"