Kontaktpersonar

Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

Fylkesakademiet sin kurskatalog for 2016

Kurskatalogen for 2016 er vedtatt i møte i hovudsamarbeidsutvalet i møte 23. februar 2016. Kurskatalogen  er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kompetansetilbod på arbeidsgivar – og organisasjonsområdet for 2016

Illustrasjonsfigur - HR

Læringsnettverket ser Kurskatalog 2016 som eit viktig verkty i arbeidet med å få løfta sterkare fram prinsippa knytt til “Kompetansestyring” og  “Kompetansetiltak med høg effekt”.

I arbeidet med planlegginga av fylkesakademiet sin kurskatalog for 2016 har fagavdelingane drøfta kompetansebehovet for 2016, lagt dette fram i møte, via sine representantar inn i læringsnettverket.

Det er vidare lagt vekt på å kople avdelingane sine kompetansebehov opp mot kurseigar sine kompetansetilbod.

Du kan laste ned heile kurskatalogen frå høgremargen på denne sida.