Realfag

Realfag

Studiespesialisering med fag fra programområdet realfag er et godt valg for deg som liker teoretiske fag og er interessert i problemstillinger og spørsmål knyttet til natur og miljø, matematikk, teknologi, samfunn og fenomener i dagliglivet.

I realfagene brukes kjent kunnskap til å beskrive og forstå nye fenomen og skape ny kunnskap. Fagkunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi, geofag eller teknologi gir grunnlag for å forstå praktiske situasjoner i hverdagen som er knyttet til realfagene samt viktige prosesser innen forskning, produktutvikling og produksjon i industri- og annen næringsvirksomhet. Realfagskunnskap gir også et godt grunnlag til å være med i avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø.

På Fagerlia vgs. tilbyr vi studiespesialisering i programområdet realfag over tre år. Hvert programfag består av to eller flere programfagenheter. Du får generell studiekompetanse og blir godt rustet til videre fag- og yrkesutdanning. Et 3-årig løp med programfag innenfor programområdet realfag gir en god bakgrunn for utdanning til yrker som for eksempel veterinær, tannlege, lege, sykepleier, farmasøyt, ingeniør, lærer, økonom, og mye mer. Mange av utdanningene krever også programfag i realfag ved studieopptak.

Fag innenfor programområdet realfag kan også kombineres med programfag fra andre programområder som samfunns- og økonomifag, språk- eller formgivingsfag eller programområdet musikk, dans og drama.

Fag- og timefordeling over tre år:

Vg 1 STUDIESPESIALISERING

30 t fellesfag:

5 t matematikk
5 t naturfag
5 t engelsk
4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t samfunnsfag
2 t geografi
2 t kroppsøving

Vg 2 STUDIESPESIALISERING

15 t fellesfag:

4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t matematikk
2 t historie
2 t kroppsøving

Minst 10 t programfag fra eget programområde

 Aktuelle programfag kan være:

  • Matematikk - realfaglig (R1) eller samfunnsfaglig (S1), Biologi 1, Fysikk 1, Kjemi 1 og Informasjonsteknologi 1
  • 5 t programfag fra andre programområder, for eksempel samfunns - og økonomifag, språkfag, formgivingsfag
  • programfag fra musikk, dans og drama.

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget. Se ellers blokkskjema for valgmuligheter.

Vg 3 STUDIESPESIALISERING

15 t fellesfag:

6 t norsk
(5) t fremmedspråk
4 t historie
3 t religion og etikk
2 t kroppsøving

Minst 10 t programfag fra eget programområde

 Aktuelle programfag kan være:

  • Matematikk - realfaglig (R2) eller samfunnsfaglig (S2), Biologi 2, Fysikk 2, Kjemi 2 og Informasjonsteknologi 2
  • (5) t programfag fra andre programområder, for eksempel samfunns - og økonomifag, språkfag, formgivingsfag
  • programfag fra musikk, dans og drama.

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget. Se ellers blokkskjema for valgmuligheter.